Stichting Wegloophuis Utrecht

Wegloophuis Utrecht

Werkwijze

Het Wegloophuis werkt niet met dossiers en diagnoses, maar met mensen. Het Wegloophuis probeert mensen onder hun etikettering vandaan te halen door ze te stimuleren zelf te handelen en niet te behandelen. Wij proberen een basis van vertrouwen te scheppen met een gelijkwaardige ‘mens tot mens’­ benadering, waarin respect en eigen verantwoordelijk-heid centraal staan. Vanuit die basis kan het zelfvertrouwen van bewoners weer groeien en dat stimuleert ze hun leven in eigen hand te nemen. Bewoners die na 6 maanden nog geen vervolghuisvesting hebben gevonden, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) terecht in het Vervolghuis.


Zowel het Wegloophuis als het Vervolghuis kiezen voor kleinschalige opvang midden in de samenleving. In een ‘gewoon’ huis in een ‘gewone’ straat in een ‘gewone’ wijk komen bewoners meer tot hun recht en vervreemden ze niet van de maatschappij. Ook in haar eigen twee panden probeert de stichting integratie te bewerkstelligen, door een deel te verhuren aan een woongroep.

 

Het Wegloophuis is een open, laagdrempelig opvanghuis, zonder hulpverleningsplannen en therapieën. Begeleiding is gratis en vindt plaats op initiatief van de bewoner. Wel houden de medewerkers toezicht op het naleven van de huisregels.


Onze werkwijze is de reden van het succes van het Wegloophuis. Deze werkwijze zorgt er al jaar en dag voor dat bewoners werken aan hun zelfstandigheid. Zo kunnen ze succesvol participeren in de samenleving. Daarbij hanteren we een aantal kernwaarden en gedragsnormen.

Wegloophuis

Het Wegloophuis biedt tijdelijk onderdak aan iedereen die de reguliere psychiatrie wil ontvluchten

In het Wegloophuis huren bewoners een kamer voor € 14,75 per dag. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen levensbehoeften en dagbesteding. Wel zijn ze verplicht 2 keer per week een aantal huishoudelijke taken uit te voeren en 1 keer per week de bewonersvergadering bij te wonen. Ook moeten ze zich houden aan een aantal huisregels.

Elke bewoner van het Wegloophuis krijgt 2 individuele begeleiders toegewezen voor praktische en emotionele ondersteuning. De bewoner bepaalt zelf aan welke vormen van begeleiding hij behoefte heeft. Het Wegloophuis neemt hierin een neutrale positie in: het ondersteunt bewoners waar mogelijk, maar legt hen niets op.

Het Wegloophuis is een opvanghuis met plaats voor 6 bewoners. Bewoners kunnen maximaal 6 maanden in het Wegloophuis verblijven.

Vervolghuis

Het Vervolghuis is bedoeld voor bewoners van het Wegloophuis die na maximaal 6 maanden nog geen vervolghuisvesting hebben kunnen vinden of (nog) niet op zichzelf kunnen wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat ze met anderen willen en kunnen wonen. Het Vervolghuis fungeert vooral als ‘doorstroomhuis’. Samen met hun begeleiders streven de bewoners naar een zo zelfstandig mogelijke terugkeer in de maatschappij.

In het Vervolghuis is plaats voor 3 (maximaal 4) bewoners. De bewoners huren een kamer en moeten in hun eigen onderhoud voorzien. Zo moeten ze zelf koken, schoonmaken en een dagbesteding vinden. Er is een huiskamer en een keuken voor algemeen gebruik. Vier keer per week is begeleiding aanwezig.

De uitgangspunten bij de begeleiding van de bewoners zijn hetzelfde als die in het Wegloophuis. Zo wordt er gewerkt op basis van een ‘mens tot mens’-benadering en ligt het initiatief bij de bewoner. Elke bewoner krijgt 2 begeleiders toegewezen. Deze begeleiders ondersteunen de bewoner in alle activiteiten die hij wil ondernemen. Alle medewerkers van het Wegloophuis zijn ook werkzaam in het Vervolghuis. Een coördinator ondersteunt de begeleiders in hun werkzaamheden.

In het Vervolghuis kunnen bewoners maximaal 18 maanden verblijven. Veel praktische zaken waarmee bewoners van het Wegloophuis geconfronteerd worden (bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering), zijn al geregeld als ze overstappen naar het Vervolghuis. Hierdoor kan de ondersteuning in het Vervolghuis zich richten op meer complexe zaken, zoals het vinden van zelfstandige woonruimte en een dagbesteding.