Stichting Wegloophuis Utrecht

Voor wie?

Wie kan zich aanmelden?

Het Wegloophuis Utrecht biedt tijdelijk onderdak aan mensen die in psychische nood verkeren.

Bewoners kunnen zich aanmelden omdat ze:

 • behoefte hebben aan een time-out;

 • uitbehandeld zijn en op straat dreigen te belanden;

 • op zoek zijn naar rust en meer bewegingsvrijheid;

 • het oneens zijn met hun behandeling of medicatie;

 • zich door behandelaars gefixeerd voelen in hun rol als patiënt;

 • de slechte sfeer op een afdeling of tussen cliënten onderling willen ontvluchten;

 • zich ongemakkelijk voelen met de druk van een rechterlijke machtiging.

Intake criteria

Als je in het Wegloophuis wilt komen wonen, moet je voldoen aan een aantal criteria:

 • Je bent 18 jaar of ouder;

 • Tussen je vertrek of ontslag uit een psychiatrische inrichting en je aanmelding bij het Wegloophuis zitten niet meer dan 3 maanden;

 • Je bent niet verslaafd aan alcohol of (hard)drugs.

 • Je hebt een bepaalde mate van zelfstandigheid; er is alleen in de middag begeleiding aanwezig.

Intakegesprek

Wil je graag in het Wegloophuis komen wonen?

Meld je dan aan via 030-231 66 27 (maandag t/m vrijdag tussen 13.00-17.00 uur).

We spreken geen intake af als je iemand anders voor jou laat bellen!

Op het moment dat er plek is, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt onder andere bekeken of je aan de intakecriteria voldoet. Het intakegesprek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.

Als de uitslag positief is, ben je direct na afloop van het gesprek bewoner van het Wegloophuis. Wel geldt er nog een proeftijd van 2 weken. Tijdens deze proeftijd kunnen jij en het Wegloophuis bekijken hoe je verblijf bevalt.

Inloop

Veel bewoners hebben na hun verblijf in het Wegloophuis nog steeds behoefte aan contact.

Time-out

Soms is het handig voor ex-bewoners om te kunnen terugvallen op het Wegloophuis, om een opname of erger te voorkomen.

Jubileumboek

Eind 2007 is 'Te gek om vast te zitten' verschenen. In dit boek wordt de bijzondere geschiedenis beschreven van Wegloophuis Utrecht.