Stichting Wegloophuis Utrecht

Resultaten & ANBI

Wegloophuis als thuishaven

Stichting Wegloophuis Utrecht wordt gefinancierd met subsidie vanuit de Gemeente Utrecht en met incidentele giften van verschillende fondsen en particulieren. Met behulp van deze middelen kunnen wij een thuishaven zijn voor mensen die, om wat voor reden dan ook, niet meer in de reguliere GGZ kunnen of willen verblijven.

Hieronder in het kort wat onze vrijwilligers, dankzij de subsidie en giften, bereiken met hun werk in het Wegloophuis.

  • Het totaal aantal verzoeken van mensen die graag een plekje wilden in het Wegloophuis, was in de afgelopen jaren vele malen hoger dan de mensen die we dat ook echt konden bieden.

  • In 2017 zijn er 188 intakeverzoeken gedaan. Daarvan konden we 133 keer helaas geen plek bieden, omdat alle kamers bezet waren.

  • Van de 55 geplande intakes zijn er 35 mensen aangenomen voor een verblijf.

  • Sinds 2010 hebben wij aan175 verschillende mensen een verblijf in het Wegloophuis aan kunnen bieden. Het merendeel daarvan meldt zich aan omdat zij na hun opname in de kliniek, onvoldoende of geen nazorg krijgt en dakloos wordt.  

  • Een groeiende groep mensen maakt gebruik van onze time-out voorziening voor als mensen zelfstandig wonen en het thuis, alleen, even niet zo goed gaat.

  • Naast de behoefte aan Time Out verblijf vanuit de kliniek, vlucht een net zo groot deel uit de kliniek omdat de druk van een gedwongen maatregel te veel wordt.

  • Bijna 70% van deze bewoners gaat na het verblijf in het Wegloophuis er op vooruit wat betreft zelfstandigheid en plek in het hele traject van de zorg. Dit betekent dat zij doorstromen naar andere voorzieningen of zelfs een eigen woning betrekken.

Velen blijven na hun verblijf in het Wegloophuis, gebruik maken van de inloop, eten met ons mee of doen mee aan activiteiten die wij samen met hen organiseren.

  • Zo waren er in 2017 maar liefst 2431 contactmomenten met ex bewoners in de inloop, zij het door een bezoek aan onze inloop aan de Waterstraat, een telefoontje, mailtje of huisbezoek van vrijwilligers.

  • Daarnaast deden 528 bewoners, ex-bewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen mee aan onze activiteiten zoals de vrijmarkt met Koningsdag, Gluren bij de Buren of NL Doet van het Oranje Fonds.

  • Verder hebben 778 mensen gebruik gemaakt van onze mogelijkheid om samen te koken en te eten.

Jaarverslag 2023

Beleidsplan 2023

Jaarstukkenverklaring 2022

Doelstelling en Missie

Beloningsbeleid

Jaarverslag 2021

Hier vind je het totaaloverzicht in aantallen van 2010- 2020.

De onderstaande links verwijzen naar een onderzoek en de jaarverslagen van 1984 tot en met 2009

jaarverslag 1984

jaarverslag 1985 – 1986

jaarverslag 1990 – 1992

jaarverslag 1995 – 1996

jaarverslag 1997 – 1999

meerjarenverslag 2000 – 2004

meerjarenverslag 2005 – 2009