Stichting Wegloophuis Utrecht

De normen van Stichting Wegloophuis Utrecht

Normen zijn de gedragsregels gebaseerd op de overkoepelende kernwaarden. Deze normen zijn de gedragscode waaraan getoetst kan worden of de manier van werken in de lijn ligt van de waarden van de stichting.

Aan de kern van dit alles staat een actieve werkhouding die ons scherp houdt en de samenwerking en onze kwaliteit van werken bevordert.