Stichting Wegloophuis Utrecht

andere mogelijkheden

Inloop

Veel bewoners hebben na hun verblijf in het Wegloophuis nog steeds behoefte aan contact. Daarom biedt het Wegloophuis hun de mogelijkheid tijdens openingsuren binnen te lopen voor een bakje koffie, aanspraak en gezelligheid. Ook kunnen ex-bewoners deelnemen aan de activiteiten van het Wegloophuis, zoals het jaarlijkse dagje uit.

Zeker net na hun vertrek uit het Wegloophuis komen de meeste ex-bewoners met enige regelmaat langs. Meestal stopt dit bezoek of neemt de frequentie ervan af nadat hun voormalige begeleiders gestopt zijn met werken bij het Wegloophuis. Daarnaast is een groep mensen over de jaren vaste bezoeker geworden.

De meeste ex-bewoners komen vooral langs voor een praatje. Maar soms doen ze ook een beroep op het Wegloophuis voor praktische ondersteuning. Daarnaast heeft het Wegloophuis een belangrijke signaleringsfunctie. Wanneer het Wegloophuis constateert dat het met een ex-bewoner niet goed gaat, bespreken de medewerkers dit met hem en melden het, na overleg, bij zijn hulpverlener. Het Wegloophuis stimuleert de ex-bewoner ook om zelf contact op te nemen met zijn hulpverlener.

Time-out

Soms is het handig voor ex-bewoners om te kunnen terugvallen op het Wegloophuis, om een opname of erger te voorkomen. Hoewel dit een uitzondering is op de doelstelling en intakecriteria, heeft deze time-out-mogelijkheid haar waarde bewezen. Wanneer ex-bewoners vastlopen door bijvoorbeeld eenzaamheidsproblematiek of andere factoren, kan tijdelijke opvang in het Wegloophuis een uitkomst zijn. Ze kunnen dan weer even op adem komen in het Wegloophuis, waarna ze het zelfstandige leven weer op kunnen pakken.

Om evenwel te voorkomen dat er ‘Wegloophuis-draaideurbewoners’ ontstaan, wordt slechts na uitgebreide bespreking in het team een uitzondering op de regels gemaakt. Vaak speelt dan mee dat er weinig tot geen andere mogelijkheden zijn of dat de situatie nijpend is.

Ook voor veel mensen die in een instelling verblijven, is het gevoel dat ze in het Wegloophuis altijd welkom zijn heel belangrijk. In de inrichting, waar ze vaak al een groot gedeelte van hun leven verblijven, vinden ze het op sommige momenten niet meer prettig wonen. Voor veel van deze mensen is de stap naar het Wegloophuis echter net iets te groot. Na een kort verblijf in het Wegloophuis (variërend van een paar dagen tot een paar weken) keren deze personen weer terug naar de inrichting. Deze is dan toch vaak vertrouwder en meer verzorgend. Hiermee wordt wel voorkomen dat deze mensen gebruik zouden moeten maken van daklozenvoorzieningen.

Jubileumboek

Eind 2007 is ‘Te gek om vast te zitten’ verschenen. In dit boek wordt de bijzondere geschiedenis beschreven van Wegloophuis Utrecht, een organisatie die opvang, begeleiding en nazorg biedt aan mensen met een psychiatrische achtergrond.

Wegloophuis Utrecht heeft zijn wortels in de antipsychiatrie, een beweging die protest aantekende tegen de onpersoonlijke manier waarop in de ‘reguliere’ psychiatrie met clienten werd omgegaan. In het boek komt deze historische achtergrond uitgebreid aan de orde, net als de manier waarop het Wegloophuis zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft.

Meer weten? Lees dan de inleiding van het boek en de recensies in Psy en Maandblad Geestelijke volksgezondheid . De volledige uitgave is te bestellen door € 19,50 over te maken op rekeningnummer NL04 INGB 0005 230 091 van Stichting Wegloophuis Utrecht o.v.v. ‘Te gek om vast te zitten’. U krijgt het boek dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Wegloophuis in de pers

Don Olthof Scriptie ‘Dit is niet het einde – over Wegloophuizen en de psychiatrie’ Oktober 1984

Diverse artikelen uit UN / NRC / e.a.  Periode 1981 – 1986

Het Wegloophuis Pychiatrie Utrecht – een evaluatie onderzoek Drs. T.A.Meijers 1988

Artikel in de Volkskrant “Met de pillen verdween ook de apathie”: Volkskrant, Januari 2002
Artikel in de Deviant “liever bruggenbouwer dan luis in de pels”: Deviant, Maart 2004 nr.40

Artikel in de Trouw nav. de week van de psychiatrie 2008: Trouw 31 Maart 2008
Artikel in de Trouw nav. de week van de psychiatrie 2011: Trouw 30 Maart 2011
Open brief: “Letters op papier: als blaadjes op de rails”: 11 December 2014

Artikel in Deviant: “Het laatst overgebleven wegloophuis voor mensen in de psychiatrie,…”: Deviant, Juni 2015 nr.85

Open brief in Deviant: Letters op papier, als blaadjes op de rails: Deviant, September 2015 nr. 86
Artikel in De Oud Utrechter: “Volksgaarkeuken werd Wegloophuis”: De Oud Utrechter 3 Maart 2015

Artikel RTVUtrecht: “Wegloophuis krijgt veel te veel aanmeldingen”: RTVUtrecht 15 November 2016

Artikel in AD: Wegloophuis kent alleen mensen, geen nummers : AD 30 November 2016

Nieuws uit Nieuwegein: Weg,weg,weg maar waar naar toe? : 12 December 2016

Artikel in Indebuurt: “Utrechter Stephan helpt…. : IndeBuurt 20 December 2016

Artikel in de Trouw: “Hier vond ik eindelijk rust…” : Trouw 22 December 2016

Onderzoeksverslag Dhr. T. Verschoor, MSc: ‘Af en toe verwarrend, maar gek genoeg werkt het’ Oktober 2016

Artikel in Deviant: “Warm en waarachtig, maar geen softies” : Deviant, 17 maart 2017

Discussiestuk Visiegroep Regiokamer ‘De maatschappelijke verwarring voorbij’ : Mindplatform 24 juli 2018

Gekkenkrant

Gekkenkrant – Jaargang 1 No 6 Oktober 1974